A-FRAME KUĆE

A-FRAME 01

A-FRAME 01 šifra: 1

Površina kuće 40 m2
Rok za izvodjenje radova 30 dana
Cena 28000.00 €

POGLEDAJ arrow
A-FRAME 02

A-FRAME 02 šifra: 2

Površina kuće 55 m2
Rok za izvodjenje radova 50 dana
Cena 37000.00 €

POGLEDAJ arrow
A-FRAME 03

A-FRAME 03 šifra: 3

Površina kuće 80 m2
Rok za izvodjenje radova 60 dana
Cena 56000.00 €

POGLEDAJ arrow
A-FRAME 04

A-FRAME 04 šifra: a4

Površina kuće 80 m2
Rok za izvodjenje radova 40 dana
Cena 48000.00 €

POGLEDAJ arrow
A-FRAME 05

A-FRAME 05 šifra: a5

Površina kuće 85 m2
Rok za izvodjenje radova 40 dana
Cena 52000.00 €

POGLEDAJ arrow
A-FRAME 06

A-FRAME 06 šifra: a6

Površina kuće 100 m2
Rok za izvodjenje radova 40 dana
Cena 60000.00 €

POGLEDAJ arrow